Historia

Przekaz Herborda

Chrzest 7000 Pyrzyczan opisany został w źródłach z XII wieku. W domysłach pozostaje fakt wykorzystania wody ze studzienki do przeprowadzenia chrztu Pyrzyczan.

historia-right.jpg

[…] 4 czerwca. Zbliżając się stamtąd do książęcego grodu Pyrzyc o jedenastej godzinie dnia, będąc z daleka spostrzegliśmy oto tamże do czterech tysięcy ludu zbiegłego z całej okolicy, było bowiem jakoweś nieznane mi święto pogan, które lud czcząc podniecony zabawą, zbytkiem i śpiewem, ogromnym ogłuszał nas hałasem.

[…] 5 czerwca. Rano zaś wysłał biskup Pawła i wysłanników księcia Warcisława do grodu. A oni oddawszy starszemu pozdrowienia imieniem książąt wieść im głoszą publicznie, że biskup do nich został posłany, który wiarę i religię chrześcijańską ziemi owej winien głosić…

(…) Pozostaliśmy zaś w tym miejscu jakby 20 dni, nauczając lud i chrzcząc go w Imię Pańskie, mówiąc aby zachowali jedność wiary w związkach pokoju dając wskazówki co do świąt i przestrzegania religii chrześcijańskiej, o suchych dniach, o poście czterdziestodniowym, o wcieleniu, narodzeniu, obrzezaniu, objawieniu się, ofiarowaniu, chrzcie, przemienieniu, męce (…)

(…)Wybudowawszy ołtarz i sanktuarium – całej bowiem bazyliki nie mógł biskup tak szybko wykonać – poświęcił ołtarz i polecił tam msze tymczasem odprawiać, dając im księdza, księgi i kielich, paramenty i wszystkie sprzęty, które należały do posługiwania przy ołtarzu. Wszystko to przyjmując z wielką radością, zapałem i pobożnością i dziękując porzucali oni całkowicie wszystkie stare i bezcenne zabobony swoje i pogańskie obyczaje, a wyzuwszy się ze starego człowieka z jego czynami, zaczęli chodzić i postępować w nowej wierze. Liczba zaś nawróconych tam do wiary była jakoby siedem tysięcy.

Herbord, Dialog o życiu św. Ottona biskupa bamberskiego, [w:] Edward Rymar, Święta Studnia czyli Misyjne dzieło patrona Pyrzyc Św. Ottona biskupa bamberskiego i pamięć o nim poprzez wieku, Pyrzyce 2006