Studzienka

dziedzictwem św. Ottona,
symbolem pyrzyckiej przeszłości